Գրե՛նք հա՛յատառ

Խորհուրդ այն մասին, թե ինչպես կարող ենք վարժ գրել հայատառ

  1. Այբբենական կարգով ստեղնաշարի վրա հերթականությամբ գտնել և հիսունական անգամ սեղմել յուրաքանչյուր տառը (ավելի էֆֆեկտիվ է ամեն սեղմումի հետ կրկնել՝ սա այս տառի տեղն է, տալով տառի անունը)
  2. Ամեն տառով սկսվող քսանական բառ մտաբերել և գրել յուրաքանչյուր բառը տասական անգամ
  3. Ամեն տառով սկսվող տասական բառակապակցություն մտաբերել և գրել յուրաքանչյուրը տասական անգամ
  4. Ամեն բառակապակցության առկայությամբ երկուական բառակապակցություն մտաբերել և գրել յուրաքանչյուրը հինգական անգամ
  5. մտաբերել երեք պատմություն կամ տեքստ, շարադրել դրանք հավաքել մեկական անգամ
  6. Կատարել այս ամենը մեկ շաբաթ, օրական երկու անգամ չօգտագործելով լատինատառ ռեժիմն այդ ընթացքում։

Կատարեք այս քայլերը և կտեսնեք թե որքան հաճելի և հեշտ է հայատառ գրելը ❤

Գլխավոր էջ