Լատինատառից հայատառ փոխարկիչ

Ուշադրություն՝

Նախապես զգուշացնում եմ, որ հնարավոր է որոշակի բառեր գրվեն սխալներով, ոչ թե տեխնիկական կամ իմ կողմից կոդային թերության, այլ երկու լեզուների յուրահատկությունների և տառերի տարբերությունների պատճառով։

Հուշումներ


Այնուամենայնիվ ամենաճիշտը հայատառ գրել սովորելն է

©2020 Ազգությունս՝ ՀԱՅ | հեղինակ և ծրագրավորող՝ Տարոն Լուկաշին | Գլխավոր էջ